Aurora Borealis 

Wonen met elkaar

Visie

Aurora Borealis  is een organisatie die werkt op basis van en geïnspireerd door de antroposofie. Wij verlenen en ondersteunen  zorg en educatie aan mensen met een beperking in wonen,  dagbesteding, vrije tijd en leren; daarbij specifiek gericht op mensen met een verstandelijke beperking al dan niet met een psychiatrische stoornis. Er word een woon en werk project aangeboden met professionele begeleiding aansluitend aan de specifieke zorgvraag van bewoners. Aurora Borealis wil daarmee in het bijzonder een woonplek aanbieden buiten de reguliere instellingen en zoveel mogelijk binnen de maatschappij, het ‘dagelijks leven’. Iedere mens heeft recht om zichzelf te ontwikkelen.  Het uiteindelijk verder ontwikkelen naar meer zelfstandigheid binnen de woongemeenschap en waar mogelijk zelfbeschikking tot keuzes en verantwoordingen,  zonder de zorgvrager te overvragen, staan  centraal. We zoeken aansluiting bij hun biografie, levensovertuiging en de bewoner zingeving aan het leven laten ervaren. Daarbij word een veilige en stabiele omgeving in stand gehouden, gericht op herstel, om tot deze resultaten te komen.